Snart starter arbeidet med Hålogalandsveien

Den spede starten på det fysiske arbeidet med Hålogalandsveien starter i sommer.

22 kV: Denne type arbeid blir det rikelig av når arbeidet med 22 kV-linja mellom Lødingen og Fiskefjorden starter.  Foto: Joar Hansen

nyheter

Til nå har det vært planlagt intenst. Traseen der veien skal gå er undersøkt med tanke på fornminner og i 2021 starter arbeidet med veianlegget. Men før den tid, nærmere bestemt fra i sommer, vil det allerede foregå arbeider i området. Det handler ikke om vei, men om ei kraftlinje.

Hålogaland Kraft Nett har oppdraget med å legge kraftlinjer til de lengste tunnelene. Man må starte nå slik at det er strøm der når tunneler skal drives og annet arbeid ute i marka skal i gang om to år.