Skylder 5,8 millioner kroner

Smarthus-firmaet Hitch AS ble før helga formelt tatt under konkursavvikling i Trondenes tingrett.

SLUTT Ved hjelp av smarthusløsningene til Hitch skulle du kunne styre store deler av huset ditt via applikasjoner. Men selskapsetableringen gikk ikke helt som planlagt.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Firmaet, som er delvis eid av Hålogaland Kraft (13,6 prosent), begjærte selv oppbud, og tingretten tok begjæringen til følge. I retten opplyste daglig leder Ørjan Kvalø at per 28.2.19 er den samlede gjelden på rundt 5,8 millioner kroner.

Antatt lavere verdi

Selskapets aktiva består i varelager og immaterielle verdier i form av programvare. Eiendelens bokførte verdi er opplyst å være rundt ni millioner kroner. Men ifølge skyldneren er den reelle verdien antatt å være langt lavere. Selskapets gjeld overstiger derfor verdien av selskapets eiendeler.