Nå er dette forbudt

I dag 15. april innføres generelt bålforbud i Norge. Da blir det forbudt å tenne opp bål og grill i og ved skog og annen utmark.

SNØ I Nord-Norge ligger det fortsatt snø på bakken de fleste steder man kan tenke seg å tenne bål (bildet). Men man har likevel et ansvar.   Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Hovedproblemet ligger mest på sørligere breddegrader av landet. Hvor skogbunnen fort blir veldig tørr om våren. Sammen med gammel kvist på bakken, tørt kratt og vind, øker dette brannfaren.

Dette gjelder for Nord-Norge også, selv om vi foreløpig ligger «druknet i snø» denne våren. Men forskriftene bryr seg ikke så mye om været. Det skal regne bra mye, før man kan tenne bål over alt. Forskriftene sier imidlertid litt om topografi. Et forbud har sine unntak.