«Blått» kan bli en helårsåpen besøksattraksjon

Det ikke finnes lignende tilbud i Norge i dag.

daglig leder i Salaks, Karl Erik Bekkeli og Terje Bertheussen, driftsjef i Salaks. 

nyheter

Det planlagte opplevelsessenteret skal synliggjøre de blå næringenes samfunnsverdi, og ha fokus på bærekraftig utvikling. Harstadkommune mener det kan være med å skape stolthet for landsdelen. Det ikke finnes lignende tilbud i Norge i dag.

– Å etablere et blått visnings- og opplevelsessenter i Harstad viser hvilken betydningsfull posisjon byen har i de blå næringene, enten det dreier seg havbruk, fiskeri eller petroleum, sier Marianne Bremnes, ordfører i Harstad, i en pressemelding.