Tok ikke vare på dyrene sine – fikk fengselsstraff

En gårdbruker fra Troms er dømt for å ha vanskjøtt 35 husdyr i 2016.

  Foto: Illustrasjon - Christer Remen

nyheter

Mannen fikk 60 dagers betinget fengsel. Saken har nå vært gjennom to runder i rettsapparatet. Hålogaland lagmannsrett har skjerpet straffen fra tingretten, som besto av en bot. Påtalemakten anket saken inn for lagmannsretten.

Mattilsynet fikk vinteren 2015/2016 et varsel om bekymringsverdige forhold på gården. Ifølge tilsynets rapport etter inspeksjon var fem av dyrene så avmagret at de måtte slaktes. Resten var tilgriset med tørket avføring på kroppen. To av dyrene skal ha dødd selv, som følge av manglende stell.