Sykehjemmene skal styrkes:

Varslede kutt stoppet

Et enstemmig kommunestyre stopper de planlagte kuttene i helse og omsorg, øker legeressursen i sykehjemmene og vurderer bemanningen.

VARSLET Assistent Aslaug Andersen, Hjemmetjenesten, sykepleier Terje Lictwarck og sykepleier Hallgeir Landstad fikk skryt fra samtlige politikere for å ha stått fram og varslet.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Samarbeidspartiene er beredt til å bruke et sted mellom 5 og 7 millioner kroner på å styrke bemanning og kvalitet i sykehjemmene.

Ekstra bemanning

Det skal gjennomføres en funksjonsfordeling for å avgjøre hvilke oppgaver som skal utføres av hvem. Blant annet for at sykepleiere skal få være sykepleiere og ikke brukes til alt.