– Stolt av sykehjemmene våre

Fungerende ordfører Maria Serafia Fjellstad var stolt av mange av de viktige grepene som er gjort på sykehjemmene.

VIKTIG Spesialiseringen som har skjedd på sykehjemmene er viktig, mener Maria Serafia Fjellstad.  Foto: Picasa

nyheter

Hun trakk blant annet fram spesialiseringen av Slottet sykehjem, som høster stor anerkjennelse for arbeidet som utføres ellers i landet.

– Spesialiseringen på sykehjemmene kan vi alle være stolte av. Også arbeidet med at flere ansatte nå jobber heltid. Det gjør forholdene bedre både for beboerne og for de ansatte, sa Fjellstad.