Bompenger i Skånland

Skånland kommunestyre godkjenner at det innføres bomavgift på Fjellveien som går fra Trøsemark opp mot Geitvannet.

BOMAVGIFT Fjellveien, en stikkvei fra Trøsemarkveien, er i dårlig forfatning. Biten fra boligene og opp til Geitvannet er omtrent ufarbar for privatbilister, hevdes det.  Foto: Arkiv - Per Jan Pedersen

nyheter

Følgende satser skal gjelde: Enkelttur terrengkjøretøy, personbil, snøskuter kr. 40, og sesongkort for disse kjøretøyene kr.300. Tilleggsavgift ved unnlatt betaling kr 600.

Kommunestyret understreker at det forutsettes at den inntekten som bompengeavgiften genererer, i sin helhet tilbakeføres direkte til utbedringen av veien som forutsatt i søknaden.