Frp med fempunktsplan for eldreomsorgen

Fremskrittspartiet lanserer i kommunestyret torsdag en fempunktsplan for å styrke eldreomsorgen i Harstad.

Eivind Stene (Frp) legger i kommunestyret fram fem punkter Fremskrittspartiet mener vil gjøre eldreomsorgen i Harstad bedre.  Foto: ODD LEIF ANDREASSEN/HARSTAD TIDENDE

nyheter

– Med bakgrunn i oppslag, tilbakemeldinger og dagen situasjon lanserer vi en strakstiltaksliste i fem punkter for å styrke eldreomsorgen i Harstad, forteller Eivind Stene.

De to første punktene går på språk. Partiet foreslår å avvikle ordningen med språkopplæring og språkpraksis ved kommunens sykehjem. Og man ber rådmannen innføre krav til norsk språkkompetanse for alle ansettelser i helse- og omsorgssektoren i Harstad.