Smarthus-selskap må kaste kortene

HITCH AS har begjært oppbud. Selskapet er eid av 15 energi- og nettselskaper, blant dem Hålogaland Kraft.

APPLIKASJONER Med en app skulle man teoretisk sett kontrollere alt mulig i huset. Men selskapet kom skjevt ut, og eierne mener de har blitt sviktet av teknologileverandøren i Tyskland.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Selskapet har adresse i Rødbergveien, og var samlokalisert i Hålogaland Krafts bygg. Eierne skulle sammen med Deutsche Telekom (DT) levere smarthusteknologi i det norske markedet.

Må starte på nytt

Hålogaland krafts eierandel er på 13,6 prosent. Andre nordnorske aktører i selskapet er Hammerfest Energi, Nord-Salten Kraft og Trollfjord Bredbånd.