Leder:

Navnløse søknader

En ung jurist med bra karakterer, Abdoollah Hosseini, fortalte nylig på NRK om sine 60 jobbsøknader som ikke hadde ført til mer enn tre jobbintervjuer.

  Foto: Illustrasjon

Mælands forsøksordning er et forsøk verdt, og bør kunne bidra til å myke opp noen tilstivnede holdninger.

nyheter

Det er nok en situasjon mange vil kjenne seg igjen i, uansett alder, kjønn eller hudfarge. En forskerrapport har imidlertid påvist at sannsynligheten for å bli innkalt til intervju sank med 25 prosent for søkere med et utenlandskklingende navn. Så hva om den som skal ansette mottar søknader og cv-er med alle opplysninger - bortsett fra navnet? Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) lanserer nå en prøveordning med anonym jobbsøking, som i en periode skal praktiseres i en lang rekke departementer og underliggende etater.

Det skal bli spennende å se hvordan dette slår ut. Særlig kontroversielt burde det i alle fall ikke være. Til forskjell fra kvotering - som i visse tilfeller har vært nødvendig - innebærer ikke anonymiserte søknader at noen gis særfordeler. I prinsippet bidrar det heller til at alle søkere stiller likt, ved at søkerbunken sorteres på objektive kriterier. Så vil det jo vise seg om denne formen for likebehandling gir seg utslag også ved ansettelsen, etter jobbintervjuet.