Arbeidsgiver trodde den ansatte hadde sagt opp - må likevel betale

Et firma i Harstad var litt for rask på avtrekkeren da de erklærte at en ansatt frivillig hadde sagt fra seg stillingen i bedriften.

TAPTE En arbeidsgiver i Harstad tok for lettvint på arbeidsmiljølovens regler for å si opp en ansatt. Nå må bedriften ut med erstatning til mannen som stevnet dem inn for retten.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Dette har Trondenes tingrett konkludert, etter at tvisten havnet i domstolene. Etter en langvarig papirkrig mellom partenes advokater stevnet arbeidstakeren sin arbeidsgiver for retten – med krav om erstatning for både reelle økonomiske tap, og oppreisning som følge av usaklig/ulovlig oppsigelse.

Han ønsket ikke jobben i harstadfirmaet tilbake.