Forrige gang kom ikke byggingen i gang:

Håper å lykkes denne gang

Kanstad Trelast står som tiltakshaver for et område i Roholtveien, der planen er å bygge boliger.

ROHOLTVEIEN II: For andre gang utarbeides det en reguleringsplan for dette området på Nedre Holtet. Det kommer to- og firemannsboliger på nordsiden av tomta, der det på bildet er mye skog.  

nyheter

I kunngjøringen av planstarten står det at tiltakshaver planlegger å bygge ut et område regulert gjennom reguleringsplanen Roholtveien, Nedre Holtet.

Men endringer i forutsetningene gjør at det må utarbeides en ny reguleringsplan; Roholtveien II.