Evenes og Ramsund tema

Utbygging både på Evenes og i Ramsund ble snakket om på Byggedagene i Oslo før helga.

Olaf Dobloug Forsvarsbygg,  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Prosjektdirektør Olaf Dobloug orienterte om Forsvarsbygg sine investeringer de kommende årene, da Byggedagene 2019 startet onsdag i hovedstaden.

Forsvarsbygg holdt frokostmøte på Byggedagene for syvende gang. Første gang var etter vedtaket i 2012 om etableringen av kampflybasen på Ørland. Dobloug snakket om kommende kontrakter for både Ørland, Evenes og andre av deres satsinger de kommende årene, ifølge Forsvarsbyggs hjemmeside.

I tillegg til kampflybasen og opprustingen av Evenes flystasjon orienterte Dobloug om planene deres for utbygging av ubåthavner både i Ramsund og på Haakonsvern, nye fjellanlegg for luftromsovervåking, utbygging av garnisonen i Porsanger og Værnes.

Evenes flystasjon skal bli fremskutt base (QRA) for nye kampfly F-35 i 2021-2022, og hovedbase for maritime patruljefly, P-8A.