Regjeringen ber om Evenes-milliarder

Regjeringa ber om to milliarder for å komme i gang med bygging av basene til nye overvåkingsfly og kampfly.

baser: Nå kommer snart milliardene til å bygge de helt konkrete byggene til jagerflybasen, bak sivil lufthavn til venstre og MPA-basen for overvåkingsfly (øverst til høyre). 

nyheter

Fredag ble investeringsproposisjonen behandlet i regjeringen. Nå ber de Stortinget godkjenne investeringer på rundt to milliarder kroner som skal dekke fasiliteter til de nye kampflyene og de maritime patruljeflyene på Evenes flystasjon.

- Evenes flystasjon skal både være NATOs base for kampflyberedskap og base for Forsvarets nye maritime patruljefly, slår Forsvarsdepartementet fast i en pressemelding fredag.