-Kompetanseregionen blir viktig

Viserektor på UiT, Kriss Rokkan Iversen, sier kompetanseregionen Hålogaland trygger vår tilgang på kompetanse i framtida.

menneskelig kunnskap: I tider med stort fokus på digitalisering blir også kunsten å være menneske en viktig kompetanse i framtida, mener viserektor Kriss Rokkan Iversen. 

nyheter

Hun deltok på Harstad kommunes innspillsmøte om kunnskap og innovasjon onsdag. Hun mener campus Harstad har en unik signatur i dag med at de er gode på forskning innen helseomsorg, i kombinasjon med studieretningene ledelse/administrasjon og beredskap.


Møtte forbildet: Vibeke inspirerte Bjørn til å bære 210 kilo opp Sollifjellet

Harstads egen Bjørn Forthun og eventyrer Vibeke Andrea Sefland har en felles lidenskap; høye fjell og hjelpearbeid i Nepal. Tirsdag møttes de i Harstad.

 


– Vi er heldig stilt samtidig som vi har tilgang på ingeniørkompetansen i Narvik og breddeuniversitetet i Tromsø. Men hvordan utnytte fortrinnet, spurte hun.