Leverer til Johan Castberg

Polarkonsult i Harstad og Equinor har inngått avtale om leveranser til system og operasjons-dokumentasjon for Johan Castberg FPSO.

FORNØYD Prosjektleder Polarkonsult Rune Engebø (t.v.) sammen med Jan Torset Abrahamsen i Johan Castberg Driftsforberedelser, Equinor.  Foto: Privat

nyheter

FPSO eller «Floating Production, Storage and Offloading» er en flytende plattform som brukes i petroleumsvirksomhet til havs for å prosessere og lagre petroleum under produksjon. Polarkonsult samarbeider med selskapet SAT i Oslo om utarbeidelse av operasjonsprosedyrer for alle de ulike systemene om bord i plattformen.

Dette rapporterer harstadfirmaet i en pressemelding. Leveransen skal være fullført innen 1. mars 2020. Arbeidet skal i første omgang omfatte prosjektkoordinering av arbeidet som skal gjennomføres av Polarkonsult og Equinor i utarbeidelse av materiellet.