Økt rente er neppe dramatisk for låntakerne

Fredag var representanter for Norges Bank i Harstad, blant annet for å snakke om den siste økningen av styringsrenten.

DET GÅR GODT: Både banksjef i Sparebanken 68 grader Nord, Tore Karlsen (t.v.) og visesentralbanksjef Jon Nicolaisen tror den siste økningen i styringsrenta blir uproblematisk for låntakerne.  

nyheter

På et seminar i Nordic Hall handlet det om utsiktene for norsk økonomi, forvaltningen av oljeformuen og om KUPAs rolle som drivkraft for lokal utvikling.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen holdt foredrag på bakgrunn av Norges Bank siste renteøkning. Styringsrenta er nå på én prosent.