Vant kef-prisen for 2018:

Maria ble ambassadør

Varaordfører og konstituert overlege Maria Serafia Fjellstad ble torsdag kåret til kef-ambassadør for Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF).

AMBASSADØR: Kristina Sandnes (t.v.), klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad, og konstituert overlege Maria Serafia Fjellstad med det synlige bevis. Foto: Turid Ingebrigtsen 

nyheter

Prisen ble delt ut på kommunestyrets møte torsdag der det vanket både blomster og kake.

Begrunnelsen fra juryen er at Fjellstad i mange år har jobbet, og fått gjennomslag, for å opprette en stilling som klinisk ernæringsfysiolog i Harstad kommune.

– Hun jobber som konstituert overlege og ser viktigheten av klinisk ernæringsfysiologi som ressurs både i spesialist og primærhelsetjenesten for å gi innbyggerne likeverdige og trygge ernæringstjenester. Fjellstad har et brennende engasjement for kvalitet i sitt arbeid, og ser nytten av klinisk ernæringsfaglig kompetanse på flere arenaer og nivåer. Blant annet ut mot sykehjem og eldre, barn og unge, i forebygging og behandling av fedme. I tillegg til problematikk rundt underernæring.

– Hun har utmerket seg ved å verdsette og argumentere for behovet for klinisk ernæringsfysiolog både på system og individnivå. Dette for å møte dagens behov for ernæringsfaglige tjenester.

Juryen beskriver Fjellstad som fremoverlent og utviklingsorientert og har imponert på mange områder. Hun har skilt seg ut, blant annet ved å se mot hvordan naboland har laget gode systemer for ernæringsarbeid i kommuner.

– KEFF vil takke så mye for Fjellstads arbeid for å fremme profesjonen vår, skriver juryen ved leder Mandeep Kaur Bains.