Vil danne folkeaksjon mot lakseoppdrett i åpne merder

En folkeaksjon mot ytterligere etableringer av åpne oppdrettsanlegg er under oppseiling. – Nok er nok, det holder med 12 åpne anlegg for anadrom laksefisk i Harstad kommune.

NEI TIL FLERE ÅPNE OPPDRETTSANLEGG: –Vi sier at nok er nok. På grunn av tilstanden til havområdene i Harstad kommune, er det ikke rom for flere åpne oppdrettsanlegg, sier initiativtakerne Torleif Jørgensen, Fred Jørgensen og Kåre Nordgård. Her med Rogla i bakgrunnen. Foto: Tormod Ivar Kjelseth 

nyheter

– Vi ønsker å stoppe etableringen av to anlegg ved Rogla, sier initiativtakerne Fred Jørgensen, Torleif Jørgensen og Kåre Nordgård.

Trekløveret ønsker å belyse saken samtidig som Sosialistisk Venstreparti (SV) med Edvin Eriksen i spissen går ut med en interpellasjon i dagens kommunestyre om framtidig oppdrett av anadrom laksefisk i kommunen. Både SV og også Miljøpartiet de Grønne (MDG) sier at nok er nok, nye anlegg må være lukket.