Kraftig økning: Halvparten av alle klimagassutslipp i Harstad kommer fra oppvarming

Miljøpartiet de grønne i Harstad er ikke imponert over kommunens første skritt på veien fram mot et klimaregnskap.

STORE MENGDER: De siste tallene fra 2016 viser at Harstad står for 174.907 tonn utslipp av CO2. Det må kuttes ned til 37.000 tonn innen 2030, men MDG ønsker å gjøre det før fristen. På bildet ser du Statkrafts fjernvarmeanlegg i Harstad som erstattet 80 oljefyrte kjeler.  Foto: Knut Godø

nyheter

Torsdag skal kommunestyret i Harstad behandle en ny oversikt over Harstad kommunes klimagassutslipp.

Tallene viser at utslippene har økt betraktelig fra 1991 til 2016.