Grønt lys for tunnel

Fylkesrådet godkjente tirsdag Statens vegvesens forslag til detaljregulering av fylkesvei 848 Segelstein på Andørja.

SLUTT Slike situasjoner vinterstid ved Segelstein, er snart over.  Foto: Illustrasjon - Tor Sivertsen

nyheter

Dermed ligger det an til at den gamle «marerittveien» opp de stupbratte og svingete bakkene snart får en løsning. Mang en privatbil og tungtransport har hatt problemer med å ta seg fram i området på vinterstid. Strekningen preges av bratte stigningsforhold, smal kjørebane og dårlig kurvatur.

Les også: Endelig blir det slutt på dette