Vil ha ditt syn på byutvikling

Harstad kommune inviterer til spenstig workshop i selveste Nordic Hall med kunstnere, arkitekter og standup når by- og distriktsutviklinga skal under lupen.

by- og distriktsliv: Hvordan bylivet og distriktslivet i Harstad skal være i framtida, er tema når kommunen inviterer til innspillsmøte neste torsdag. Illustrasjonsfoto  Foto: Andreas Isachsen

Kommuneplanlegger Rannveig Kildal Ramtveit.  Foto: Tore Skadal

nyheter

Neste torsdag 21. mars blir det åpent møte om by- og distriktsutvikling, der Harstad kommune vil vite hvordan byen og nærområdene skal utvikles.

Ronny er tilbake fra galskapen i Seefeld og dagens gjest er den nyansatte landskapsarkitekten i Harstad kommune, Lillian Sharma.

Arena for gode ideer

– Dette er et ledd i rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel. Vi vil ha en arena for gode ideer, derfor har vi invitert mange innledere som kan gi gode eksempler fra andre steder. Vi skal ikke nødvendigvis kopiere disse, men la oss inspirere, sier kommuneplanlegger Rannveig Kildal Ramtvedt.

Blant innlederne er Navid Navid, arkitekt i Flakstad kommune og jurymedlem i Attraktive byer Norge.

– Her ønsker vi å høre om hvordan andre byer jobber med god byutvikling, og gjør tiltak for å være attraktiv. Dette for å la oss inspirere til hvordan gjøre gode grep, sier Kildal Ramtvedt.


Kommunen har ansatt sin egen landskapsarkitekt:

Møt byens nye arkitekt

Arkitektkompetanse er blitt etterspurt i de mange byutviklingsdebattene som har herjet Harstad. Nå er endelig byens egen arkitekt på plass.

 

De har også invitert kunstner Kristin Tårnes, som har jobbet med stedsrelaterte prosjekter i Tromsø. Hun skal presenterer det nyeste kunstprosjektet hun er involvert i som heter «Et godt sted å være».

– Hun har kunstnerblikket og annerledesblikket, og kan utfordre til alternative måter å bruke byen på, sier kommuneplanleggeren.


– Tenk utenfor boksen

-Våg å være litt gæren og prøv noe nytt, sier byutvikler Anne Beate Hovind på en kjapp spasertur i byen. Hun advarer mot skulpturdryss, og liker tanken om en videregående skole midt i byen.

 

Hun er også spent på utviklingssjefen i Træna, Moa Björnson, som er opptatt av hvordan man skal få ungdommen hjem. Hun forteller også om ringvirkninger av distriktsutviklingsprosjektet Artist in Residence.

Stig Nerdal fra Transportutvikling AS skal innlede om Harstads posisjon og muligheter i et transportøkonomisk perspektiv. Kenneth Dallager fra Hinnstein AS kommer for å snakke om fremtidsrettet boligplanlegging. Så skal hele arrangementet toppes med den lokale ståoppkomikeren Ronny Fyhn Hansen.

– Vi vet jo aldri helt hva han kommer med, så det er vel bare å kle seg for skeivspark, flirer hun.

Spør om byutvikling

Harstad kommune har samtidig ute en spørreundersøkelse om byens attraktivitet for tida, der de ønsker seg flere innspill.

– Vi har allerede fått over 400 innspill i løpet av ei uke, så vi er veldig fornøyde, men ønsker oss gjerne enda flere svar.

– Kan vi forvente at store ting vil skje innen byutvikling etter dette?

– Stor ting skjer hele tida i Harstad, så det gjelder å være i forkant med planlegginga.


Kan koste rundt 1 milliard:

Avgjort: Ny videregående skole skal ligge på tomta i Seljestadfjæra

Fylkesrådet i Troms har bestemt seg. En sammenslått videregående skole i Harstad skal ligge ved siden av Equinor på tomta til Vågsfjord Eiendom.

 

Hun lover at alle innspill som kommer i prosessen vil bli offentliggjort, og slik bakgrunn for videre planlegging. Nå lages det overordnede styringsdokumentet, som prioriterer tiltak fremover.

Møtet er åpent for alle, og kommuneplanleggeren håper spesielt alle som er interessert i feltet kommer. Hun håper også at folk som jobber innen frivillig sektor, med festivaler eller er opptatt av bruk av nærmiljøet kommer.

– Byutvikling er et bredt felt, og handler også om fritidstilbudet i byen eller hvordan byen skal være for turister, sier hun.

Harstads identitet skal også under lupen. Hvordan kan man tydeliggjøre bedre byens kvaliteter, spørres det om.

– Vi ønsker å løfte blikket og se hvem vi er i regional sammenheng også, legger hun til.

Møtet avsluttes med en workshop med innspill til god utvikling av Harstad i årene fremover. Det legges opp til gruppearbeid med veldig lav terskel for å bidra.

Kommunen har leid Nordic Hall, og har sånn sett store forventninger til interessen.

– Vi får se om det blir en stor festaften. Det er alltid like spennende når man inviterer.

Påmeldingen er god så langt. Seminaret er gratis men kommunen ønsker påmelding for å vite hvor mange som kommer.

Møtet er en del av arbeidet med revideringen av kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031, og ett av i alt tre åpne møter denne våren.