Sivilombudsmannen inn i handikapkort-saken: Sjekker om loven er brutt

Sivilombudsmannen undersøker nå om Harstad kommune har brutt forvaltningsloven i en klagesak om parkeringskort for forflytningshemmede.

Klager: Harstad-kvinnen Lisbeth van Bergen fikk avslag på parkeringskort-klagen uten begrunnelse. Nå er saken havnet hos Sivilombudsmannen.  Foto: Tone Anita Karlsen

nyheter

Det er Lisbeth van Bergen som har koblet inn Sivilombudsmannen etter at hun fikk avslag på søknaden om parkeringskort i februar i fjor – et handikapkort hun tidligere har hatt i flere år.

– På bakgrunn av klagen, og sakens dokumenter, finner ombudsmannen grunn til å undersøke nærmere habiliteten til en av kommunens ansatte ved behandlingen av klagesaken og klagenemndas begrunnelse, skriver seniorrådgiver Jostein Løvoll hos Sivilombudsmannen.