NAF: – Bompenger rammer de med de laveste inntektene hardt

Bompenger tar ikke hensyn til hvor mye du har i lommeboka, sier NAF.

Bompenger   Foto: Frank R. Roksoy

nyheter

En ny undersøkelse viser at bompenger rammer usosialt, sier NAF. Nær 40 prosent av de med lavest inntekt får utfordringer med en økning i bompengene på under 500 kroner måneden.

– Forskjellene i Norge øker, og bompenger er en avgift som ikke tar hensyn til hvor mye du har i lommeboka. En utvikling der de som har minst ikke har råd til å bruke bil, er en utvikling NAF vil advare kraftig mot. Økte bompenger rammer de med lavest inntekt hardt. Samtidig settes det opp stadig flere bomstasjoner. Dette kan ikke fortsette, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF til Harstad Tidende.