– Forsvaret bør bosette i Evenes

Evenes Arbeiderparti mener forsvaret bør bosette personell i vertskommunen.

UTTALER SEG: Varaordførerkandidat Torill Helene Larsen i Evenes Ap. Foto: Evenes Ap 

nyheter

Evenes-regionen kan få en svært positiv utvikling på bakgrunn av forsvarets etablering på Evenes flystasjon. Som Harstad Tidende har skrevet tidligere kan regionen få minst 515 nye tilflyttere som følge av flystasjonsutbyggingen.


Regionen kan få minst 515 tilflyttere

En ny rapport viser at minst 515 nye innflyttere bosetter seg i regionen som følge av flystasjonsetableringen på Evenes. Det haster med å bygge boliger til dem.– Takler det

Vekstkoordinator Beate Stellander i Evenes mener kommunen skal klare å ta unna den første bølgen av boligetterspørsel som vil komme i deres kommune.

 

Årsmøtet i Evenes Ap understreker i en enstemmig uttalelse at forsvaret er velkommen tilbake til Evenes, og at kommunen ønsker å være en positiv samarbeidspartner for forsvaret og andre involverte.

Forsvarets virksomhet medfører samtidig restriksjoner i nærområdet, støy og andre miljøbelastninger, samt store og kostbare oppgaver for Evenes som vertskommune

– Det er derfor viktig for et godt samarbeid at Evenes som vertskommune får en vesentlig andel av de positive ringvirkningene en slik etablering gir. I den grad forsvaret kan styre hvor militært personell skal bo vil det være et av mange bidrag til et godt samarbeid at en betydelig del av bosettingen skjer i Evenes, sier varaordførerkandidat Torill Helene Larsen i Evenes Ap, i en pressemelding.


Trenger butikk, kiosk og restaurant

Tilflytterne til Evenes flystasjon vil veldig sannsynlig komme til å øke etterspørselen etter mat og kommunikasjoner i Evenes.Har boliger klar neste sommer

Pisko, som bygger ut ti minutter fra flystasjonen, skal klare å ta unna noe av etterspørselen.