Kommunen vil ha bort fjernvarmerør. Statkraft vil ikke.

Kommunen og Statkraft er uenige om hvem som må jenke seg.

KONFLIKT: På delstrekningen i Rødbergveien mellom kryssene til Gamle Stangnesvei og Åsmyrveien, litt sør for der dette bildet er tatt, er det avdekket en konflikt mellom veiutbyggingen og etablerte fjernvarmeledning.  Foto: ODD LEIF ANDREASSEN/HARSTAD TIDENDE

nyheter

- I forbindelse med bygging av fortau langs Rødbergveien, er Statkraft Varme AS sine fjernvarmeledninger til hinder. Harstad kommune har med bakgrunn i det, og gjeldende avtale og regelverk, pålagt Statkraft å legge om ledningene eller foreta oppfylling av veien på en strekning, skriver rådmannen i et saksfremlegg for formannskapet.

Det ble i 2015 etablert fjernvarmeledning langs hele Rødbergveien. I en avtale mellom Harstad kommune og Trondheim Energi Fjernvarme AS (nå Statkraft Varme A/S) heter det blant annet at utbygger av fjernvarmeanlegget er ansvarlig for omlegging av ledning dersom det er nødvendig for utbygging/drift av kommunale veier hvor ledningene legges, skriver rådmannen.