Alle lyssignal i bomstasjoner slukkes, og dette skjer videre

- Ett av flere tiltak for å effektivisere driften av bompengesektoren.

Lysene skal slukkes ved samtlige bomstasjoner 6. april 2019.  

nyheter

Det er flere årsaker til at lyssignalene nå skal tas ned. Først og fremst koster det mye penger å etablere og drifte lysene, såkalte kvitteringslys for passeringer, som står plassert foran hver bomstasjon i hele landet. I tillegg er det usikkert hvor stor nytte trafikantene har av lyssignalene.

- Dette er ett av flere tiltak for å effektivisere driften av bompengesektoren. Vi har derfor besluttet at alle lyssignal i bomstasjoner skal fjernes, opplyser Egil Aasheim som leder Kontor for AutoPASS i Statens vegvesen, Vegdirektoratet.