Tjeldsund med ny visjon

«Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser, og folkehelse», kan bli nye Tjeldsunds visjon.

ny kommune: Puslebrikkene som skal bygge nye Tjeldsund kommune kommer etter hvert på plass. Nå ny visjon. 

nyheter

Tjeldsund 2020 jobber med kultur, identitet og profilering av den nye kommunen. Fellesnemnda skal onsdag denne uka behandle et nytt forslag til visjon for den nye kommunen som ser dagens lys 1. januar 2020. Forslaget til visjon er «Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser, og folkehelse».

- Visjonen skal ligge til grunn for alt kommunen er, skal, gjør og skal bli, heter det i forslaget til vedtak.