Boligmarkedet i februar:

Tilbake til normalen

Etter uvanlig svak januar har prisene i løpet av februar måned stabilisert seg på et mer normalt nivå. 
nyheter

I rapporten for februar fremkommer det sterkere tall enn det vi har sett tidligere, opplyser Odd Sverre Holte i DNB Eiendom Harstad.

– Når mars er gjennomført, vil vi kunne se de kvartalsmessig konjunkturene under ett, for å gi et mer helhetlig bilde av boligmarkedet i Harstad. Vi er spente på kvartalsrapporten for Harstad, som innholder flere eiendommer og derfor tegner et tydeligere bilde av prisveksten i vårt område.