Leder:

Menn: 493.800,- Kvinner: 368.500,-

I dag er dagen for nasjonal selvros – den internasjonale kvinnedagen. Dagen da vi skal klappe hverandre på skuldrene og fortelle hverandre hvor flinke vi er på likestilling mellom kjønnene. Antakeligvis kommer det fram at vi er verdens beste land på likestilling – med noen små justeringer.

  Foto: Illustrasjon

Selv på en dag som dette, må det det være legitimt å poengtere at kvinnene selv har en jobb å gjøre.

nyheter

På inntektssida er veien lang å gå. Statistisk sentralbyrå har tall for gjennomsnittlig brutto årsinntekt for menn og kvinner, og i Harstad er forskjellen 125.300 kroner mellom kjønnene. Smak på den! Likestillinga blir ganske konkret med et slikt tall. Brutto årsinntekt er ikke det samme som lønn. Det omfatter mye mer. Blant annet kan det fortelle noe om hvem som forvalter verdier i samfunnet, som aksjer og eiendom. Grunnlaget for mange av maktstrukturene i samfunnet. Lik lønn for likt arbeid er altså ikke det eneste saliggjørende for likestilling mellom kjønnene.

Lik lønn for likt arbeid er også vanskelig å oppnå når det ene kjønnet er overrepresentert i deltidsstillinger. Andelen sysselsatte menn i alderen 20 til 66 år som jobber deltid i Harstad, er 12,1 prosent. For kvinner er tallet 34,5 prosent. Med sykehuset som en stor arbeidsplass, er Harstad å anse som en «helsekommune», og det er som kjent helsefagene som har størst andel ufrivillig deltidsarbeid. Til sammenligning er Tromsø noe mer likestilt, med 12,8 prosent for menn og 26,1 prosent for kvinner.