Skippergården i Ibestad restaureres for 750.000 kroner:

Finansierte restaureringen av 260 år gammel bygning

Etter ti år med avslag på søknad om restaureringsmidler fra Kulturminnerådet valgte politikerne i Ibestad å selv finansiere restaureringen av det 260 år gamle bygget.

MUSEUMSSTATUS Jim Kristiansen (varaordfører), Sabrina van der Ley (direktør STMU), Roald Pedersen (Historielaget), Hugo Olsen (Senterpartiet) og Dag Sigurd Brustind. – Ibestad har i dag ingen bygg som har status som museumsbygg. Det vil vi nå få, sier Brustind.  Foto: Trond Arvid Isaksen

nyheter

Det var en flertallsgruppe bestående av Senterpartiet, Andørja Fellesliste og Høyre som i buddsjettet for 2019 vedtok å gi et tilskudd på 750.000 kroner til restaurering av deler av Skippergården. I tilegg vil Sør-Troms Museum (STMU) stille med midler og fagfolk til selve restaureringen.

Ibestad kommune har i samarbeid med Sør–Troms museum siden 2009 forsøkt å få midler fra Kulturminnerådet til restaurering av Skippergården.