Boligmarkedet i februar: Tilbake til normalen

Etter uvanlig svak januar har prisene i løpet av februar måned stabilisert seg på et mer normalt nivå.

SOM VENTET Boligmarkedet i Harstad er på det normale med kvadratmeterpris på drøyt 27.000 kroner. 

nyheter

I rapporten for februar fremkommer det sterkere tall enn det vi har sett tidligere, opplyser Odd Sverre Holte i DNB Eiendom Harstad.

– Når mars er gjennomført, vil vi kunne se de kvartalsmessig konjunkturene under ett, for å gi et mer helhetlig bilde av boligmarkedet i Harstad. Vi er spente på kvartalsrapporten for Harstad, som inneholder flere eiendommer og derfor tegner et tydeligere bilde av prisveksten i vårt område.

I Harstad var kvadratmeterprisen gjennomsnittlig 27.424 kroner. Eneboliger og leiligheter trekker opp.

Omsetning så langt i år

Aldri har det vært solgt så mange boliger som hittil i år i Norge. Og Harstad er intet unntak. Her ble det i februar i år er solgt 38 eiendommer i det åpne markedet mot fjorårets 26.

– Tilbudet er fortsatt stort, så kjøperne har fortsatt mye å velge i. Boliginteressenter som «nøler» må nok være forberedt på strekke seg noe lenger i en budrunde utover året, men vi tror fortsatt på at veksten vil være kontrollert. Boligselgere på sin side vil også se at konkurransen om kjøpers gunst blir sterkere etter hvert som det legges ut flere eiendommer. De beste boligene går som regel først, sier Odd Sverre Holte i DNB Eiendom Harstad.

– Med stort volum på solgte eiendommer, både i januar og februar, forstår vi det at å eie bolig er av stor interesse. Korrigert for sesongvariasjon ser vi en moderat prisoppgang i Harstad, sier Holte.

Vær klar til å handle

Han råder interessenter til å gå på mange visninger. Og for å spare tid, å ordne med finansiering i forkant av visningene.

– Vær heller den som legger premissene i budrunden, enn den som blir overrumplet. Boligselgere må også være klar over at det ikke kun handler om pris når kjøper vurderer sitt neste hjem. De selgere som har hatt omsorg for boligen sin, tjener på dette når de skal selge. Boliger med de rette oppgraderinger appellerer, mens det for halvferdige eller utdaterte boliger er vanskeligere å synliggjøre potensialet.

– Dagens kjøpere er fortsatt svært selektive. Det er en grunn til at enkelte boliger nærmest «fyker» av sted mens andre sliter med interessen, sier Odd Sverre Holte.


Leder:

Menn: 493.800,- Kvinner: 368.500,-

I dag er dagen for nasjonal selvros – den internasjonale kvinnedagen. Dagen da vi skal klappe hverandre på skuldrene og fortelle hverandre hvor flinke vi er på likestilling mellom kjønnene. Antakeligvis kommer det fram at vi er verdens beste land på likestilling – med noen små justeringer.Skippergården i Ibestad restaureres for 750.000 kroner:

Finansierte restaureringen av 260 år gammel bygning

Etter ti år med avslag på søknad om restaureringsmidler fra Kulturminnerådet valgte politikerne i Ibestad å selv finansiere restaureringen av det 260 år gamle bygget.Ufin beskjed til snørydderne

I en gate i sentrumsområdet i Harstad sto det torsdag en papp-plakat teipet fast til et trafikkskilt.