Regionen kan få minst 515 tilflyttere

En ny rapport viser at minst 515 nye innflyttere bosetter seg i regionen som følge av flystasjonsetableringen på Evenes. Det haster med å bygge boliger til dem.

HVOR SKAL DE BO? Personell fra både de nye overvåkingsflyene og de nye jagerflyene, med de mange funksjonene som følger med, kommer til Evenes flystasjon, og trenger tak over hodet. ILLUSTRASJONSFOTO  Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

nyheter

Som tidligere anslått forventes det at etableringen av Evenes flystasjon vil medføre 650 nye forsvarsarbeidsplasser i 2028.

300 rekrutter som skal avtjene førstegangstjeneste og bo inne på flystasjonen, kommer i tillegg. Men nå har analyseselskapet Agenda Kaupang gått inn i tallene for Evenes kommune, for å se på hva dette fører med seg av befolkningsvekst, sysselsettingseffekter og boligbehov.