Satser mot Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad og Tjeldsund:

Skal få fart i Propellfabrikken

Propellfabrikken sparkes nå også i gang i Sør-Troms.

i propellprosjekt: Torunn R. Wilhelmsson, Sicilie Kanebog, Douglas Gulding, Marita Eilertsen, Abdallah I. Saadelnoord, Nina Dons-Hansen, Bjørn Bremer og Silje B. Lorentzen. Thomas L. Svendsen og Tonje Isabell Hansen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Marita Eilertsen 

nyheter

På Retenk-konferansen i Harstad i oktober 2018 ble arbeidet med en Propellfabrikk i Sør-Tromsregionen sparket i gang. Torsdag 21. februar møttes for første gang arbeidsgruppa, som skal få prosjektet i gang fremover.


De kan stanse forgubbing

Propellfabrikken kan være et tiltak for å bremse forgubbing i regionen, men prosjektet mener likevel en miks mellom unge og erfarne er best.

 

Propellfabrikken ble startet i Narvik i fjor, med mål om å løfte fram unge stemmer i regionen. Propelleder Silje Bergh Lorentzen og «propellfar» Bjørn Bremer fra VINN i Narvik presenterte prosjektet for Sør-Troms regionråd i desember. Harstad, Skånland, Tjeldsund, Kvæfjord og Ibestad er nedslagsområde.