Byggeaktiviteten i Nord-Norge 2018:

Høyeste siden 1994

Det er fortsatt høy byggeaktivitet i Nord-Norge.

BYGGING: Det er fortsatt høy byggeaktivitet i Nord-Norge.   Foto: Jan Eivind Fredly, Aidem Media

VESKT:- Disse tallene viser at det er svært god fart i Nord-Norge, sier adm. direktør Ruben Jensen i NESO . Foto: Jan Eivind Fredly, Aidem Media 

  • Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon BA (NESO) er den største bransjeorganisasjonen for byggebransjen i Nord Norge og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen.
  • NESO representerer 128 entreprenørbedrifter med over 12 milliarder kroner i omsetning.
  • Medlemsbedriftene har over 4.500 ansatte.
  • Bygge- og anleggsbransjen er den største næringen i Nord-Norge målt etter verdiskaping, og en av de største målt etter antall sysselsatte.
nyheter

I Finnmark må man 24 år tilbake i tid for å finne tilsvarende boligbygging som i fjor.

– Dette er virkelig positive tall for en av landsdelens aller største næringer. Vår bransje er en indikator på helsetilstanden i landsdelen. Disse tallene viser at det er svært god fart i Nord-Norge, sier adm. direktør Ruben Jensen i NESO (Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon), i en pressemelding denne uke.

2017 representerte den høyeste aktiviteten på byggeplasser rundt om i Nord-Norge på mer enn 50 år. 2018-tallene viser, som ventet, en nedgang fra dette rekordnivået. Aktiviteten i fjor er likevel større en snittet for de siste ti årene i samtlige fylker.

– Vi har fortsatt en meget høy byggeaktivitet i landsdelen til tross for en viss tilbakegang fra rekordåret 2017. Landsdelen trenger likevel impulser for fortsatt vekst og utvikling. Vi ber derfor Regjeringen om en fortsatt satsing på infrastruktur og tilrettelegging for en vekst i viktige næringer som vind- og vannkraft, sjømatnæringen, mineralnæringen og intensivert leting etter petroleum/gass utenfor landsdelen, sier Jensen, i en kommentar til byggeaktiviteten i nord.

NESOs oversikt over byggeaktiviteten i Nord-Norge strekker seg helt tilbake til slutten av 1960-tallet. Serviceorganisasjonen bearbeider byggestatistikkene fra Statistisk Sentralbyrå. Disse er nylig lagt fram for 2018.

Byggearealstatistikken fra SSB viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse inngår i tallene.