Søker vertsfamilier til «Buddy weekend»

I 2020 kommer om lag 100 amerikanske soldater fra National Guard for å besøke Norge og HV-16. Du kan få besøk av én av dem en hel helg.

VERTSFAMILIER: Kommandør Jon Ivar Kjellin, som er sjef for HV-16, sier at de fra 2020 trenger vertsfamilier som kan ta imot amerikanske soldater. Nylig var Kjellin sjef for årets utveksling mellom norske Heimevernet og amerikanske National Guard i USA. Foto: Karoline Lillemo/Forsvaret 

TRENER SAMMEN: De norske og amerikanske soldatene i henholdsvis Heimevernet og National Guard har i 46 år trent sammen både i Minnesota i USA og i Norge. Fra 2020 skal den norske delen av utvekslingen foregå i denne regionen. Foto: Forsvaret 

nyheter

Heimevernet har i 46 år gjennomført NOREX-utvekslingen (Norwegian exchange) med National Guard i Camp Ripley, Minnesota, USA.

I alle disse årene har norske HV-soldater og HV-ungdommer dratt til Minnesota for å lære hvordan amerikanerne opererer og å bruke amerikansk utstyr, mens amerikanske «HV-soldater» har dratt til Værnes i Norge for å lære å overleve i norsk natur. Fra 2020 skal disse amerikanske soldatene dra til Bjerkvik-området for å trene, melder HV-16.

– Hensikten med denne utvekslingen er å styrke den allerede tette politiske og militære kontakten mellom det norske Heimevernet og Minnesota National Guard, sier kommandør Jon Ivar Kjellin, som er sjef for HV-16, i meldingen.


Tommel opp for Beredskapssenter Nord-Norge:

– Harstad midt i smørøyet

Harstads planer om Beredskapssenter Nord-Norge i Åsegarden leir møtes med et unisont ja.

 

Det er nettopp HV-16 som de neste årene vil stå ansvarlig for den norske delen av utvekslingen. Det betyr at det hvert år vil komme rundt 100 soldater til området. Soldatene som kommer fra USA skal gjennom et program som inkluderer militær trening under norske forhold. I tillegg blir det et kulturelt program med blant annet besøk på sportsarrangement og ulike severdigheter i regionen. I løpet av utvekslingen skal de amerikanske soldatene også få oppleve en helg sammen med nordnorske vertsfamilier, med fokus på norsk kultur, mat og tradisjoner, en såkalt «Buddy Weekend».


Action på NATO-kaia i Bogen:

Militært innhogg

Frakteskipet Lopez ankom Ofotfjorden mandag kveld fullastet med militært utstyr. Fra hangarskipet Harry S. Truman varsles flyaktivitet.

 

– Heimevernet går derfor ut allerede nå for å forberede befolkningen i området på å vurdere om de har lyst og mulighet til å være vertsfamilie for soldatene som kommer til Bjerkvik-området. Disse kan gjerne bo i for eksempel Harstad eller Narvik.

De siste års «Buddy Weekends» har vært en suksess, i hovedsak grunnet det viktige bidraget som trønderske vertsfamilier har bidratt med. Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive, og alle de amerikanske soldater har vært meget godt fornøyd med sitt opphold hos en trøndersk familie.

– Vi håper og tror den suksessen vil fortsette også i vårt område. Nordlendinger er jo kjent for sin gjestmildhet, sier Kjellin, som sier det vil komme nærmere informasjon senere om hvordan folk kan melde seg som vertsfamilie.


Rigger seg til øvelse

NATO-kaia i Bogen blir sentral i den militære øvelsen Northern Screen, som starter i disse dager.