Martehus kastet kortene

Marit Pettersen og selskapet Martehus AS har designet og satt opp boliger i mange år. Nå er det slutt.

BOET Advokat Kjetil Krokeide er oppnevnt til bostyrer i Martehus-konkursen.  Foto: Arkiv - Åse Hjelvik

nyheter

Konkursen ble åpnet i Trondenes tingrett torsdag. Harstad-selskapet skylder 27 millioner kroner til sine kredtitorer, og begjærte selv oppbud. Aktiva består vesentlig av seks boligenheter med en samlet anslått verdi av cirka 22 millioner kroner.

Virksomheten er innstilt, og har vært under forsøk på styrt avvikling en tid. Denne prosessen har åpenbart vært umulig å fullføre på en måte der kreditorene får dekket sitt.