Solid overskudd for Ibestad kommune

Til tross for store investeringer gikk Ibestad kommune med hele 6,5 millioner i overskudd i fjor.

overskudd: Ibestad kommune har orden i økonomien, som viser et pent overskudd i 2018. 

nyheter

Ifølge rådmann Roe Jenset skyldtes overskuddet eksterne faktorer som større renteinntekter og lavere renteutgifter, lavere lønnsvekst og lavere pensjonskostnader enn budsjettert.

– Oppvekst gikk med overskudd på 2,5 millioner kroner, mens Helse og Omsorg hadde tilsvarende underskudd. Sistnevnte har vært underfinansiert, noe som ble rettet opp i årets budsjett, sier Jenset.