Flere sier nei til UDI: Vil ikke ha mottak med utagerende beboere

UDI kommer til å få flere uttalelser imot asylmottak med utagerende beboere i Skånland.

uegnet: Elvemo i Skånland ansees av flere parter som dårlig egnet til asylmottak for beboere med mulig utagerende oppførsel. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Formannskapet i kommunen har allerede sendt en felles, enstemmig uttalelse til UDI, der de sier at det er en dårlig idé med et asylmottak for beboere med utagerende oppførsel, på Elvemo. Sist uke orienterte Mottak Norge og Hero Norge formannskapet og lokalbefolkningen om planene for et slikt mottak i Skånland og Lødingen. Det er UDI som har kommet med et anbud på dette, som Mottak Norge har søkt på. Lokalbefolkning og næringsliv, som stilte i formannskapsmøtet, var ikke positive til disse planene.


Folket opprørt over asylmottak

Temperaturen ble høy da lokalbefolkning og næringsliv stilte i formannskapet i Skånland for å protestere mot planer om asylmottak på Elvemo.

 

– Vi har hatt møte med UDI allerede, og vi har gitt signal til dem om at det er mye motstand mot disse planene lokalt, sier Helene Berg Nilsen (Ap), ordfører i Skånland.