Forbrukerrådet har testet kommunene: Hun leder distriktets beste kommune

Ifølge Forbrukerrådets kommunetest er Tjeldsund og Skånland, som fra neste år er ett, best på informasjon i vårt område.

  Foto: Tone A. Karlsen

nyheter

Forbrukerrådet tester årlig hvor gode kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester. Alle kommunene er testet via telefon, e-post og nettsider. For å få et realistisk inntrykk av hvordan folk blir møtt, har testmedarbeiderne stilt spørsmål som om de var privatpersoner. De søkte informasjon om skolefritidsordningen, byggesaksbehandling og muligheten for å få fast hjemmehjelp. Svarene ble vurdert etter hurtighet og relevans. Karakterskalaen går fra 0–100, hvor 100 er best.

Skryter

Av landets 422 kommuner var Nesset kommune i Møre og Romsdal best. Kommunen fikk 77,6 poeng. Landsgjennomsnittet er 51 poeng.