Sjåføren kjørte med blanke dekk

Statens vegvesen har intensivert kontrollene av tunge kjøretøy på grenseovergangene, og avdekker tidvis grove overtramp.

BLANKt: Dette var dekkene på en tilhenger som Statens vegvesen kontrollerte i Finnmark forleden. Sjåføren fikk kjøre videre etter at kjettinger var satt på. Foto: Statens vegvesen 

nyheter

Mange rister nok på hodet over hva enkelte sjåfører tillater seg å kjøre rundt på norske veier med.

Statens vegvesen meldte i starten av februar at de kontrollerte nesten 2500 kjøretøyer i januar, og at det resulterte i 71 gebyrer, 195 bruksforbud og fire anmeldelser. Dette skaper et inntrykk av at alt er mye verre nå enn før. Det går jo ikke en eneste dag uten at man hører om tungtrafikk med kjøreforbud.