Barn- og unges kommunestyre (BUK) Harstad samlet:

Ønsker flerbrukshall

Ottar Opsal (15) og ungdommene i BUK ønsker at kommunen skal prioritere en flerbrukshall.

ENGASJERT: Ottar Opsal og ungdommene i BUK ønsker at kommunen skal prioritere en flerbrukshall. Opsal er også opptatt av at alle skolene i Harstad skal markere samefolkets dag 6. februar. Foto: Tore Skadal  Foto: Tore Skadal

nyheter

Eli-Jeanette Olsen, park- og idrettsrådsgiver, informerte om muligheten BUK har til å komme med innspill til hva kommunen bør prioritere når det gjelder idrettsanlegg og annet friluftsaktivitet.

– Det er helt klart viktig med en flerbrukshall. I dag er det mange idretter som har ventelister for å komme inn i en hall, sier Opsal, representant fra Kila ungdomsråd.