Folket opprørt over asylmottak

Temperaturen ble høy da lokalbefolkning og næringsliv stilte i formannskapet i Skånland for å protestere mot planer om asylmottak på Elvemo.

full formannskapssal: Nærmere 20 tilhørere stilte i formannskapet torsdag for å få med seg orientering fra Tor Einar Svendsen (stående) i Mottak Norge og Hero Norge, om mottaksplaner på Elvemo. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Mottak Norge og Hero Norge var i møtet torsdag for å orientere om planene for mottaksdrift i Skånland og Lødingen. De har søkt på anbudet om å drive mottak for voksne asylsøkere med utagerende eller voldelig adferd. Anbudet er utlyst av UDI

– Vi har gitt et forsvarlig anbud, og mener vi kan gi et godt tilbud her, sa Tor Einar Svendsen i Mottak Norge.