Luftvern til Evenes, klart neste sommer

Det moderne luftvernsystemet NASAMS skal beskytte nye Evenes flystasjon.

Bildet viser luftvernsystemet NASAMS II, et system som betegnes for et luftvern for nærforsvar. Systemet som skal etableres på Evenes er NASAMS III.  Foto: Martin Mellquist/Forsvaret

nyheter

Sammen med Forsvaret planlegger Forsvarsbygg et prosjekt med fornyelse av den bygningsmassen som ble etablert i forbindelse med anskaffelsen av NOAH-systemet på midten 80-tallet. Deler av dette ble i sin tid finansiert med investeringsmidler fra NATO.

– Vi har overlevert forprosjektet til Forsvarsdepartementet for videre behandling og godkjenning. Målsettingen er å kunne starte de første arbeidene på kontorbygg, ekserserhall og verksted allerede til sommeren, forteller John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for Evenes i pressemeldingen.