Meninger:

En, to eller tre?

Redaktør Kjell-Rune Henriksen har et poeng i sin leder i Harstad Tidende, lørdag 2. februar. Kanskje det er på tide å forene seg? Ja og nei, er min konklusjon.

  Foto: Drone - Knut Godø

nyheter

Som næringsdrivende har jeg valgt alle tre, dette er fordi jeg mener Harstad Profileringspool, Harstadregionens næringsforening og det nå kommende Sentrumsselskapet har tre forskjellige roller for meg.

Les også: Gode krefter - foren dere

Harstad Profileringspool er for meg det stedet jeg kan bygge nettverk, møte kollegaer fra andre bransjer i uformelle settinger og ikke minst gir dette meg oppdrag/handel gjennom bekjentskap i nettverket.

Harstadregionens næringsforening er for meg som en forening som skal være en pådriver politisk inn mot myndigheter på lokalt, på fylket og nasjonalt plan for tilrettelegging av næring i Harstadregionen. Dette kan være alt fra vei og veistruktur til kompetansebygging i regionen. Jobben foreninga gjør påvirker kanskje ikke til å se direkte resultater på dagsoppgjøret, men sett i det store bildet en tilrettelegger for min virksomhet.

Sentrumsselskapet skiller seg helt klart fra de andre to ved å være utelukkende for Harstad Sentrum. Dette blir en samling av gode krefter i butikker, næring, kommune og ikke minst gårdeiere. For meg gir dette håp om en forskjønning av byen, en rett miks av forretninger og samhandling mellom butikkene for eksempelvis felles kjernetid for åpning, hvilke dager vi skal ha åpent og en til dels felles markedsplan.

Trenger vi kommunal hjelp for å få dette til, klarer vi ikke å drive uten støtte fra kommunen? Dette er spørsmål som dukker opp. Jeg tror at gjennom støtte fra Harstad kommune får vi en gjensidig forståelse av sammfunnsansvaret til kommunen og næringen føler en større forpliktelse til å engasjere seg og bli en del av selskapet.

Da forslaget om sentrumsselskap kom opp i kommunestyret til behandling våren 2017 stilte Høyre forslag om å legge Sentrumsselskapet inn under paraplyen til Harstadregionens Næringsforening (HRNF). Dette ble da nedstemt og derfor fikk vi dagens form på selskapet. Jeg tror fremdeles at selskapet skulle vært lagt under HRNF. Ikke fordi de er så lik, men fordi et tett samarbeid og en felles adminstrasjon kunne gjort at men hadde bedre økonomisk og tidsmessig frihet til å sette fokus der det trengs.

Jeg tror disse tre selskapene HRNF, Harstad Profileringspool og Sentrumsselskapet må fortsette som tre men forene seg i et felles «cluster» under samme tak. Tenk så bra med et «felles» kontor for næring med disse tre. Mulig andre også vil være med? Her er det bare muligheter og lite problemer.

Her er det mange muligheter og sammen blir vi sterk. Alle har som mål og bidra til et bedre Harstad og en bedre region for næringsliv, vekst og trivsel.