De jobber med regulering av «indrefileten» rundt flyplassen:

– Komplekst område

Evenes kommune jobber med å koordinere sine planer for flyplassområdet, med Forsvarsbygg, Statens vegvesen, Avinor og mange andre interesser.

Leder arbeidet: Konsulent Lars Andre Uttakleiv i Norconsult og prosjektleder Stein-Even Fjellaksel i Evenes kommune jobber med områdereguleringen. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Mange ville høre om planene for flyplassområdet når Evenes kommune tirsdag kveld inviterte til informasjonsmøte. Både grunneiere og næringsaktører stilte for å høre om områdereguleringen.

Hele området langs E10 rundt flyplassen skal nå reguleres. Området innbefatter næringsområdet på Nautå rundt bensinstasjonen. Planavgrensning er ikke fastsatt men området som skal reguleres strekker seg mot fylkesgrensa i nord, og forbi flyplasskrysset.