Leder:

Sykehuserklæring over alle støvelskaft

Det må være en selvfølge med grundige og involverende prosesser tidligst mulig, før noen tenker tanken på en massiv sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset.

  Foto: Illustrasjon - Knut Jenssen

Vi forutsetter naturligvis at helseministeren og regjeringen vil styrke helsevesenet i hele landet.

nyheter

Om ikke annet, så har debatten om en sammenslåing mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset gjort begrepet konsekvensutredning stuerent i helseforetaket og sykehusmiljøene helt nord i landet. Like fullt er det oppsiktsvekkende at det er utformet en regjeringserklæring om sammenslåing, uten konsekvensutredning.

At to tidligere sykehusdirektører ved UNN, Knut Schrøder og Tor Ingebrigtsen, og én tidligere direktør ved Finnmarkssykehuset, Hans Petter Fundingsrud, går ut og advarer mot sammenslåing og kaller regjeringserklæringen «kritikkverdig» og «høyst uvanlig», sier det meste. De etterlyser en forsvarlig og grundig utredning, og selvsagt har trioen helt rett.