Millioner i støtte til selfangsten

Viktig for torskestammen at vi fangster på sel, konkluderer regjeringen.
nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en tilskuddsordning for selfangstnæringen i 2019, med en ramme på 2,5 millioner kroner. Målgruppen for ordningen er rederier og mottak for selprodukter.

- Selen er en av våre største «konkurrenter» og spiser enorme mengder av vår felles skattekammer, den nordatlantiske torskebestanden. Kanskje nærmere det dobbelte som den norske totalkvoten. Bestandsregulerende tiltak er nødvendig, dersom vi skal forvalte ressursene på en riktig måte, uttaler Bengt  Rune Strifeldt (FrP) fra regjeringspartiene i pressemeldingen.

Regjeringen konkluderer med at selfangsten er viktig å opprettholde. Det er helt nødvendig å høste av alle arter for optimal utnyttelse av ressursene.

- Kjøttet er godt og spekket kan brukes til olje, så selfangsten må vi opprettholde, påpeker Steinar Reiten (KrF).

Det er fastsatt en kvote på 26 000 grønlandssel ett år og eldre i Vesterisen og 7000 grønlandssel i Østisen. Fangstperioden er fastsatt til å være 1. april–30. juni i Vesterisen, samt 20. mars - 1. juni i Østisen.

Det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordningen og utbetaler tilskuddene. Fartøy som ønsker å delta i årets fangst må søke Fiskeridirektoratet region Nord om dette innen 15. februar, mens søknadsfristen for tilskuddsordningen er satt til 1. mars, opplyses det i en pressemelding.

Tilskuddet er ment å bidra til at størst mulig del av totalkvoten tas, og at selfangstnæringen skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel.


Gode krefter – foren dere

Hvis løsningen er å forene kreftene i Harstad; hvorfor da spre dem utover?Sikter mot stjernene

Fredag åpnet Umami sin splitter nye restaurant i Hans Egedes gate i Harstad. Innehaverne sikter mot stjernene.Geotur kommer til Harstad

HåloGeo, som er Harstad og omegns egen geocachingsforening, har fått på plass Norges første og verdens nordligste GeoTour.Tyskernes siste krigsuke i Harstad

De norske styrkene som sloss mot tyskerne i nord, kapitulerte 10. juni 1940. Fem år senere, 8. mai 1945, kom den tyske kapitulasjonen.