Gode krefter – foren dere

Hvis løsningen er å forene kreftene i Harstad; hvorfor da spre dem utover?

KRAFTSAMLING Mer enn noen gang har Harstad behov for å kraftsamle. Det er en tid for alt, og kanskje er tiden også moden for å forene kreftene i Harstad Profileringspool og Harstadregionens Næringsforening.  Foto: Knut Godø

Næringslivet i Harstad har større utfordringer enn å konkurrere om å ha de beste frokostmøtene.

nyheter

Uten å sitte med verken fasit eller en konklusjon, kjennes det betimelig å løfte temaet opp til debatt – med de aller beste hensikter på byens og kommunens vegne.

Harstad er en by som siden årtusenskiftet har opplevd stagnasjon i befolkningsutviklingen. Mye positivt har skjedd i næringslivet, men det er ikke til å stikke under stol at det også er utfordringer. Til dels store.

Spesielt har næringslivet i bykjernen hatt sitt å bale med, med nedleggelser og utflyttinger til kjøpesenter utenfor byen, for å nevne noen.

Nå er det ikke slik å forstå, at sentrumsproblematikk er et harstadfenomen. Også byer som Tromsø og Trondheim sliter med det samme, men det er en mager, om noen trøst i det hele tatt. Løsningen for Harstad må vi finne selv, vi som lever og virker her. Og da er vi igjen tilbake til spørsmålet som ble stilt innledningsvis.

«Vår visjon – «Seire ved å dele» – skal være fundamentet i alt vi gjør. Og det handler først og fremst om å skape bedre bedrifter, større innsats for fellesskapet og en mer attraktiv by.»

Med dette som uttalt målsetting ble Harstad Profileringspool etablert i 1993. 13 år senere, nærmere bestemt 23. februar 2006, blir Harstadregionens Næringsforening stiftet med 50 bedrifter til stede. Ifølge næringsforeningens egen historiefortelling var det bred enighet i byens næringsliv om at tiden var moden for å samordne næringsinteressene i Harstad i én organisasjon.

Videre så man behovet for mer koordinert næringsutvikling, og for en aktør med tydelig og markert næringspolitisk rolle. Man ville samle kreftene til en mer slagkraftig og målrettet organisasjon.

Ytterligere 13 år senere jobbes det nå med å etablere et sentrumsselskap der gårdeiere, næringslivsaktører og Harstad kommune kakker seg på lag i den hensikt å skape et mer attraktivt og livskraftig sentrum.

Det skal ikke bestrides at hver enkelt er skrudd sammen på en måte som legitimerer deres eksistens, side ved side i en middels stor nordnorsk by. Harstad Profileringspool omtales ofte som et ledernettverk, mens Harstadregionens Næringsforening er en interesseorganisasjon for bedrifter. Så gjenstår det ennå å se hva slags konstruksjon dette sentrumsselskapet til slutt kommer til å bli.


Samtidig blir vi innhentet av det faktum at Harstad er en by med i underkant av 25.000 innbyggere og med et relativt begrenset næringsliv. Hvor de ulike aktørene velger å ha sin tilhørighet, og til hvem de betaler kontingent, avhenger av preferanser. Noen velger å tilhøre begge, og kanskje også den tredje når den måtte komme. Andre tar seg råd til å velge én. Noen står av ulike årsaker helt utenfor.

Uansett hva man måtte mene, oppstår det en slags interessekonflikt, og en mer eller mindre vilkårlig spredning av sterke og gode krefter.

«På et tidspunkt kommer man til at nok er nok ... 20 år er lang tid. Konferansen trenger nye vinklinger og nye stemmer», uttalte Rolf Olsen, da han i forrige uke takket for seg etter en heroisk innsats for Harstadkonferansen gjennom 20 år. Nå gir han seg, og overlater arenaen til nye krefter.

Det er en tid for alt, og kanskje er tiden også moden for å forene kreftene i Harstad Profileringspool og Harstadregionens Næringsforening. Og kanskje er til og med timingen perfekt, nå som Bakgården, profileringspoolens flaggskip gjennom mange år, allerede er skilt ut som eget selskap, og Harstadkonferansen går inn i en ny tid.

Næringslivet i Harstad har større utfordringer enn å konkurrere om å ha de beste frokostmøtene. Da er det lurt å trekke det samme lasset – i samme retning.